Strażacy

Nasza jednostka zrzesza około 36 strażaków, członków czynnych, członków wspierających i członków w stanie spoczynku oraz 16 członków MDP.

Zarząd OSP Zielonki:
  • Prezes – dh Andrzej Zając
  • Naczelnik – dh Jan Palimąka
  • Z-ca Naczelnika- dh Jan Nowakowski
  • Sekretarz – dh Katarzyna Undas
  • Skarbnik – dh Bogdan Kuśmierczyk